2 LUTEGO 2021

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5768799

Statystyki

Jubileusz chóru Sancta Familia, 21 maja 2006

Jubileusz był nadzwyczaj okazały. W niedzielę 21 maja b.r., po uroczystej Mszy św., której oprawę liturgiczną starannie przygotowali członkowie Chóru, w kościele przy ul. Solarza na os. Krakowska Południe odbył się piękny koncert, pełen ciepłych wspomnień z 20-letniej działalności Chóru.

„Święte wzruszenie” - jubileusz Chóru Św. Rodziny w Rzeszowie

Jubileusz był nadzwyczaj okazały. W niedzielę 21 maja b.r., po uroczystej Mszy św., której oprawę liturgiczną starannie przygotowali członkowie Chóru, w kościele przy ul. Solarza na os. Krakowska Południe odbył się piękny koncert, pełen ciepłych wspomnień z 20-letniej działalności Chóru.
Słowa serdecznej wdzięczności za wieloletni trud i Boże błogosławieństwo na dalszą pracę przekazał listownie Chórowi biskup rzeszowski Kazimierz Górny. Przybyli zacni Goście: wicerektor WSD w Rzeszowie ks. Andrzej Widak, poseł do PE dr Mieczysław Janowski, poseł na Sejm RP Halina Murias, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Rzeszowa dr Janina Błażej, dyrygenci zaprzyjaźnionych chórów, rodziny chórzystów, wierni.
Wszyscy podkreślali wysoki artyzm śpiewu Chóru, jego wielkie oddanie dla służby Bożej. Chór wzrastał razem z parafią, towarzysząc jej we wszystkich ważniejszych wydarzeniach. Nieustannie sławi pieśnią Pana na niebiosach i Świętą Rodzinę z Nazaretu, której przepiękna ikona znajduje się na frontowej części ołtarza.
Dyrygent Chóru Ludwik Sowiński, wieloletni muzyk Rzeszowskiej Filharmonii, kameralista, animator kultury, z rąk prof. dr Leszka Mazepy, prezesa Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego otrzymał Honorową Nagrodę Muzyczną za wybitne zasługi dla kultury muzycznej wraz listem gratulacyjnym. Wielu chórzystów otrzymało Srebrne i Złote Honorowe Odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z rąk sekretarza Zarządu Rzeszowskiego Oddziału PZChiO Marii Troniny.
Podkreślono wielkie zasługi obecnej prezes Chóru Barbary Matwij, która jest dobrym duchem całego zespołu - świetnym organizatorem, kronikarzem, skarbnikiem. Wspominano śp. Joannę Dziurę, pierwszą prezes Chóru, która wspólnie z ówczesnym ks. proboszczem Andrzejem Rabijem MSF i pierwszym dyrygentem Kazimierzem Dzięgielem, w kwietniu 1986 roku, budowała zręby Chóru.
„Ku chwale Boga i radości ludzi, niech płynie nasza pieśń” – to zawołanie nieustannie towarzyszy pracy Chóru. Wspólne pielgrzymki, udział w uroczystościach kościelnych, patriotycznych, społecznych, cementują zespół. Ale największym przeżyciem dla Chóru była IV Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, a szczególnie w Rzeszowie 2 czerwca 1991 roku, kiedy to Chór brał udział we wspólnych śpiewach chóralnych, a także V Pielgrzymka, kiedy to Chór, 10 czerwca 1997 roku, śpiewał w Krośnie. Rok później Chór śpiewał Ojcu Świętemu w Watykanie.
Nie sposób wymienić wszystkie występy, koncerty, przeglądy, konkursy i festiwale, w których Chór brał udział. Wspomnę o Festiwalu Pieśni Religijnej w Rumi, „Cantate Deo” w Rzeszowie, Koncertach Wielkanocnych „Alleluja” w Rzeszowie, których Chór był inspiratorem i jednym z pierwszych wykonawców. Jest Chór organizatorem Przeglądów Pieśni Eucharystycznych, odbywających się w parafii Św. Rodziny już od ośmiu lat, gromadzących co roku w czerwcu chóry rzeszowskie. Warto dodać, iż przygotowywane jest wydawnictwo pt. „Święte wzruszenie”, obrazujące 20-letnią działalność Chóru.
„Śpiewajcie głosem, sercem i całym życiem, pełnym prawdy i miłości” – napisał ks. biskup Kazimierz Górny w kronice Chóru podczas wizytacji parafii 8 listopada 1997 roku. Tym życzeniom Chór jest wierny do dziś. Jest wszędzie tam, gdzie jest potrzebny, „gdzie ludzie dobre serca mają”. Łączy, podtrzymuje na duchu, wspiera modlitwą i pieśni buduje wspólnotę dobra i miłości.
Niechże Chór „Sancta Familia” parafii Św. Rodziny w Rzeszowie nadal pięknie się rozwija. Niech dobry Bóg obdarza go swymi łaskami, a Święta Rodzina z Nazaretu, wraz ze św. Cecylią błogosławią na piękną służbę Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
Ad multos annos!

Andrzej Szypuła

 [1] 

Powrót