Menu

Nowy rok formacyjny

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5660874

Statystyki

Uroczystości jubieluszowe - 19 września 2010

Starania o godne i radosne przeżycie Srebrnego Jubileuszu Parafii rozpoczęło się od rozesłania zaproszeń wszystkim kapłanom, którzy w ciągu 25 lat jej istnienia byli z nią związani przez pracę duszpasterską lub choćby tylko przez kilkutygodniową pomoc u progu budowania wspólnoty. Ks. Andrzej zaprosił do wspólnego dziękczynienia Ks. Bpa Ordynariusza Kazimierza Górnego oraz Prowincjała Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny – ks. Mariana Kołodziejczyka MSF.

W świat, bo także na inne kontynenty, powędrowało około 40 zaproszeń. Do wspólnego dziękczynienia zaproszeni zostali także księża diecezjalni z ks. Infułatem Józefem Sondejem i ks. Infułatem Stanisławem Macem. Na zaproszenie odpowiedziało 15 kapłanów Misjonarzy Świętej Rodziny oraz większość kapłanów z dekanatu Rzeszów – Południe i dawnego dekanatu Rzeszów II. Przybył także pan Stanisław Żyłka, który w latach 1990 – 1997 był kierownikiem budowy kościoła i domu zakonnego.

Uroczystej Sumie o godz. 12.00 przewodniczył ks. Biskup Edward Białogłowski, którego powitali Państwo Halina i Michał Knottowie. Słowa powitania do wszystkich kapłanów i wiernych skierował ks. Proboszcz Andrzej Kinal MSF, przedstawiając szczególnie księży związanych z Parafią przez posługę duszpasterską. Przy ołtarzu Mszę św. współkoncelebrowało 27 kapłanów i asystowało dwóch diakonów ze Zgromadzenia MSF. Na zakończenie krótkie podsumowanie z życia Parafii przedstawił ks. Proboszcz. Podziękował ks. Infułatowi Sondejowi za otwartość i pomoc na progu tworzenia nowej parafii, która powstawała z wydzielonej części parafii Chrystusa Króla, gdzie był proboszczem. Na ręce ks. Mariana Kołodziejczyka MSF złożył podziękowania wszystkim Prowincjałom Polskiej Prowincji MSF, którzy wspierali rozwój duchowy i pomagali materialnie przy budowie kościoła. Swoim poprzednikom: ks. Andrzejowi Rabijowi MSF, ks. Ryszardowi Boćkowskiemu MSF (nieobecnemu), ks. Markowi Winiarskiemu MSF przekazał słowa wdzięczności za ogrom pracy włożony w budowanie wspólnoty i świątyni parafialnej. Wspomniani kapłani zostali obdarowani bukietami kwiatów, które złożyli u stóp Świętej Rodziny.

Msza św. zakończyła się aktem zawierzenia parafii Świętej Rodzinie, który odmówił Ksiądz Biskup oraz odśpiewaniem hymnu „Te Deum”.

Kapłani MSF uczestniczący w Jubileuszu i miejsce ich obecnej pracy:
Ks. Andrzej Rabij MSF – duszpasterstwo rodzin, Kazimierz Biskupi (Seminarium MSF)
Ks. Marek Winiarski MSF – proboszcz w Żernicy (diec. Gliwicka)
Ks. Edward Ziarniewicz MSF – Kazimierz Biskupi
Ks. Mirosław Fąs MSF – Czechy
Ks. Ludwik Wawrzeczko MSF – Madagaskar
Ks. Teodor Pająk MSF – Czechy
Ks. Roman Ruciński MSF – proboszcz w Wielkim Klinczu (diec. Pelplińska)
Ks. Józef Bobeł MSF – proboszcz w Świdrze k/Warszawy
Ks. Marian Kołodziejczyk MSF– Prowincjał Polskiej Prowincji MSF, Poznań
Ks. Waldemar Pałęcki MSF – wykładowca na KUL, Lublin
Ks. Włodzimierz Burzawa MSF – rektor Seminarium MSF, Kazimierz Biskupi
Ks. Zbigniew Dykiel MSF – Dom Rekolekcyjny w Ciechocinku
Ks. Piotr Pietrzyk MSF – I Asystent Prowincjalny, Poznań
Ks. Stanisław Michalik MSF – proboszcz na Szczytniku k/Kłodzka
Ks. Kazimierz Świderski MSF– ekonom w Seminarium MSF, Kazimierz Biskupi.

MD

Srebrny Jubielusz Parafii w obiektywie - 19.09.2010

Uroczystej Mszy św. w 25. rocznicę erygowania Parafii o godz. 12.00 przewodniczył ks. Biskup Edward Białogłowski. Mszę św. współkoncelebrowało 27 kapłanów i asystowało dwóch diakonów ze Zgromadzenia MSF. (fot. Dariusz)

Powrót

Transmisja na żywo

HASŁO ROKU

WIELKA TAJEMNICA
WIARY

Dzisiaj jest

sobota,
19 września 2020

(263. dzień roku)

Święta

Sobota, XXIV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Januarego, biskupa i męcz.

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Jesteśmy na...