2 LUTEGO 2021

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
6099846

Statystyki

Uroczystości jubieluszowe - 19 września 2010

Starania o godne i radosne przeżycie Srebrnego Jubileuszu Parafii rozpoczęło się od rozesłania zaproszeń wszystkim kapłanom, którzy w ciągu 25 lat jej istnienia byli z nią związani przez pracę duszpasterską lub choćby tylko przez kilkutygodniową pomoc u progu budowania wspólnoty. Ks. Andrzej zaprosił do wspólnego dziękczynienia Ks. Bpa Ordynariusza Kazimierza Górnego oraz Prowincjała Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny – ks. Mariana Kołodziejczyka MSF.

W świat, bo także na inne kontynenty, powędrowało około 40 zaproszeń. Do wspólnego dziękczynienia zaproszeni zostali także księża diecezjalni z ks. Infułatem Józefem Sondejem i ks. Infułatem Stanisławem Macem. Na zaproszenie odpowiedziało 15 kapłanów Misjonarzy Świętej Rodziny oraz większość kapłanów z dekanatu Rzeszów – Południe i dawnego dekanatu Rzeszów II. Przybył także pan Stanisław Żyłka, który w latach 1990 – 1997 był kierownikiem budowy kościoła i domu zakonnego.

Uroczystej Sumie o godz. 12.00 przewodniczył ks. Biskup Edward Białogłowski, którego powitali Państwo Halina i Michał Knottowie. Słowa powitania do wszystkich kapłanów i wiernych skierował ks. Proboszcz Andrzej Kinal MSF, przedstawiając szczególnie księży związanych z Parafią przez posługę duszpasterską. Przy ołtarzu Mszę św. współkoncelebrowało 27 kapłanów i asystowało dwóch diakonów ze Zgromadzenia MSF. Na zakończenie krótkie podsumowanie z życia Parafii przedstawił ks. Proboszcz. Podziękował ks. Infułatowi Sondejowi za otwartość i pomoc na progu tworzenia nowej parafii, która powstawała z wydzielonej części parafii Chrystusa Króla, gdzie był proboszczem. Na ręce ks. Mariana Kołodziejczyka MSF złożył podziękowania wszystkim Prowincjałom Polskiej Prowincji MSF, którzy wspierali rozwój duchowy i pomagali materialnie przy budowie kościoła. Swoim poprzednikom: ks. Andrzejowi Rabijowi MSF, ks. Ryszardowi Boćkowskiemu MSF (nieobecnemu), ks. Markowi Winiarskiemu MSF przekazał słowa wdzięczności za ogrom pracy włożony w budowanie wspólnoty i świątyni parafialnej. Wspomniani kapłani zostali obdarowani bukietami kwiatów, które złożyli u stóp Świętej Rodziny.

Msza św. zakończyła się aktem zawierzenia parafii Świętej Rodzinie, który odmówił Ksiądz Biskup oraz odśpiewaniem hymnu „Te Deum”.

Kapłani MSF uczestniczący w Jubileuszu i miejsce ich obecnej pracy:
Ks. Andrzej Rabij MSF – duszpasterstwo rodzin, Kazimierz Biskupi (Seminarium MSF)
Ks. Marek Winiarski MSF – proboszcz w Żernicy (diec. Gliwicka)
Ks. Edward Ziarniewicz MSF – Kazimierz Biskupi
Ks. Mirosław Fąs MSF – Czechy
Ks. Ludwik Wawrzeczko MSF – Madagaskar
Ks. Teodor Pająk MSF – Czechy
Ks. Roman Ruciński MSF – proboszcz w Wielkim Klinczu (diec. Pelplińska)
Ks. Józef Bobeł MSF – proboszcz w Świdrze k/Warszawy
Ks. Marian Kołodziejczyk MSF– Prowincjał Polskiej Prowincji MSF, Poznań
Ks. Waldemar Pałęcki MSF – wykładowca na KUL, Lublin
Ks. Włodzimierz Burzawa MSF – rektor Seminarium MSF, Kazimierz Biskupi
Ks. Zbigniew Dykiel MSF – Dom Rekolekcyjny w Ciechocinku
Ks. Piotr Pietrzyk MSF – I Asystent Prowincjalny, Poznań
Ks. Stanisław Michalik MSF – proboszcz na Szczytniku k/Kłodzka
Ks. Kazimierz Świderski MSF– ekonom w Seminarium MSF, Kazimierz Biskupi.

MD

Srebrny Jubielusz Parafii w obiektywie - 19.09.2010

Uroczystej Mszy św. w 25. rocznicę erygowania Parafii o godz. 12.00 przewodniczył ks. Biskup Edward Białogłowski. Mszę św. współkoncelebrowało 27 kapłanów i asystowało dwóch diakonów ze Zgromadzenia MSF. (fot. Dariusz)

Powrót