2 LUTEGO 2021

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
6099750

Statystyki

Sakrament małżeństwa sprawowany jest w soboty o wybranej godzinie: 12.00 (ew. 12.15), 13.30, 15.00, 16.15

 

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z n/w dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego! Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

Sprawy sakramentu małżeństwa przyjmowane są w Biurze Parafialnym w każdą środę w godz. 19.00 – 20.00.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w biurze):

  • Aktualne Świadectwa Chrztu (nie starsze niż trzymiesięczne, ważne 6 miesięcy licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii chrztu. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
  • Dowody Osobiste.
  • Wniosek konkordatowy z USC (ważny 6 miesięcy, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego. UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).
  • Świadectwa ukończenia Katechez przedmałżeńskich i przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach).
  • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii).
  • Zgoda na spisanie protokołu i zawarcie sakramentu małżeństwa jeśli narzeczeni nie mieszkają na terenie parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszym kościele.

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. "Licencja" może być wystawiona także przez Polską Misję Katolicką, gdy narzeczeni pracują poza granicami Kraju i nie mają możliwości, by załatwić formalności przedślubne w parafii zamieszkania.

W dniu ślubu świadkowie ślubu (pełnoletni) powinni zgłosić się w zakrystii kościoła na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości z Dowodami Osobistymi.

Informacje o katechezach przedmałżeńskich i przedślubnych:

- katechezy przedmałżeńskie w naszej Parafii

- katechezy przedślubne w naszej Parafii

- katechezy w innych Parafiach i Domach Rekolekcyjnych

Informator dla narzeczonych w formacie PDF

Strony powiązane: 

Kwiaty w kościele - śluby


Katechizm Kościoła Katolickiego (1659 – 1666)

Święty Paweł mówi: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. . . Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 25. 32).

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa”.

Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zmysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze.

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.