Menu

Nowy rok formacyjny

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5660819

Statystyki

Sakrament małżeństwa sprawowany jest w soboty o wybranej godzinie: 12.00 (ew. 12.15), 13.30, 15.00, 16.15

 

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z n/w dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego! Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

Sprawy sakramentu małżeństwa przyjmowane są w Biurze Parafialnym w każdą środę w godz. 19.00 – 20.00.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w biurze):

  • Aktualne Świadectwa Chrztu (nie starsze niż trzymiesięczne, ważne 6 miesięcy licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii chrztu. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
  • Dowody Osobiste.
  • Wniosek konkordatowy z USC (ważny 6 miesięcy, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego. UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).
  • Świadectwa ukończenia Katechez przedmałżeńskich i przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach).
  • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii).
  • Zgoda na spisanie protokołu i zawarcie sakramentu małżeństwa jeśli narzeczeni nie mieszkają na terenie parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszym kościele.

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. "Licencja" może być wystawiona także przez Polską Misję Katolicką, gdy narzeczeni pracują poza granicami Kraju i nie mają możliwości, by załatwić formalności przedślubne w parafii zamieszkania.

W dniu ślubu świadkowie ślubu (pełnoletni) powinni zgłosić się w zakrystii kościoła na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości z Dowodami Osobistymi.

Informacje o katechezach przedmałżeńskich i przedślubnych:

- katechezy przedmałżeńskie w naszej Parafii

- katechezy przedślubne w naszej Parafii

- katechezy w innych Parafiach i Domach Rekolekcyjnych

Informator dla narzeczonych w formacie PDF

Strony powiązane: 

Kwiaty w kościele - śluby


Katechizm Kościoła Katolickiego (1659 – 1666)

Święty Paweł mówi: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. . . Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 25. 32).

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa”.

Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zmysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze.

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Transmisja na żywo

HASŁO ROKU

WIELKA TAJEMNICA
WIARY

Dzisiaj jest

sobota,
19 września 2020

(263. dzień roku)

Święta

Sobota, XXIV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Januarego, biskupa i męcz.

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Jesteśmy na...