2 LUTEGO 2021

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
6099795

Statystyki

Sakrament Chrztu św. jest sprawowany w III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00 lub w sobotę na Mszy św. o godz. 18.00.

Dokumenty i informacje potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego dziecka:

  • Akt Urodzenia dziecka z USC,
  • Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka,
  • Dane rodziców dziecka,
  • Świadectwa moralności rodziców chrzestnych – wydawane w parafii ich zamieszkania (jeśli chrzestni mieszkają za granicą, takie zaświadczenie otrzymają w Polskiej Misji Katolickiej),
  • Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania,
  • Jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania. Taką zgodę muszą przestawić także rodzice zamieszkali za granicą. Zgodę na Chrzest dziecka z parafi zamieszkania należy przedstawić w dniu zgłoszenia chrztu św.

Ważne:

  • Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.
  • Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatę - matka chrzestna.
  • Informacje nt. chrztu osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.

Katechizm Kościoła Katolickiego (1275 – 1284)

Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: chrzest, który jest początkiem nowego życia; bierzmowanie, które jest jego umocnieniem, i Eucharystię, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Chrystusa, by przekształcić go w Niego.

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20).

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji „charakteru” chrzest nie może być powtórzony.

Ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary, katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie znając Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego wolę, mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu.

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.

Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy o ich zbawienie.

W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.