Menu

Nowy rok formacyjny

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5660768

Statystyki

Modlitwy
Św. Jana Pawła II

Modlitwa na Synod na temat rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo
w niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa,
„narodzonego z Niewiasty”,
i przez Ducha Świętego stawała się
prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli
i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju
w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie
- błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu -
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach
i poprzez rodziny.

Przez Chrystusa Pana Naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków.
Amen.

15.08.1980

Modlitwa do Świętej Rodziny


Święta Rodzino z Nazaretu,
wspólnoto Jezusa, Maryi i Józefa,
wzorze i ideale każdej chrześcijańskiej rodziny,
tobie nasze rodziny powierzamy.

Otwórz serce każdego domu
na wiarę, na przyjęcie Słowa Bożego,
na chrześcijańskie świadectwo,
aby mógł się on stać źródłem
nowych i świętych powołań.

Przygotuj umysły rodziców,
aby z pilnym miłosierdziem,
mądra troską i pełną miłości pobożnością
mogli pewnie skierować swoje dzieci
ku dobrom duchowym i wiecznym.

Napełnij dusze młodych
prawym sumieniem i wolna wolą,
aby wzrastając w mądrości, latach i łasce,
wielkodusznie przyjmowali
dar Bożego powołania.

Święta Rodzino z Nazaretu,
spraw, abyśmy byli w stanie
wprowadzić w życie wolę Boga,
rozważając i naśladując
żarliwą modlitwę,
wielkoduszne posłuszeństwo,
pełne godności ubóstwo
i dziewiczą czystość
przeżyte przez Ciebie.
Abyśmy umieli towarzyszyć
z przewidująca delikatnością
tym wszystkim,
którzy są wezwani
do naśladowania Pana Jezusa
bardziej z bliska,
który za nas wydał samego siebie.
Amen.

1994

Święta Rodzino
– Przewodniczko rodzin na całej ziemi!

Rodzino, Święta Rodzino,
niech Twój przykład prowadzi nas i chroni!
Rodzino, Święta Rodzino
– Rodzino tak ściśle złączona z tajemnicą,
którą rozważamy w dniu Narodzin Pana,
niech Twój przykład kieruje rodzinami na całym świecie!
Synu Boży, który pojawiłeś się między nami w cieple domu rodzinnego,
spraw, aby wszystkie rodziny mogły się rozwijać w miłości
i przyczyniać się do dobra ludzkości
poprzez oddanie się wiernej i owocnej jedności,
szacunek wobec życia
i dążenie d braterskiej solidarności ze wszystkimi ludźmi.
Naucz je zatem odrzucać samolubstwo,
kłamstwo i niepohamowaną żądzę zysku.
Dzieciątko Jezus, osusz łzy dzieci!
Troszcz się o starych i chorych!
Spraw, aby ludzie odłożyli broń i złączyli się w powszechnym uścisku.
Skłoń wszystkich ludzi, miłosierny Jezu,
do zburzenia murów wzniesionych przez nędzę i bezrobocie,
przez niewiedzę i obojętność, przez dyskryminację i nietolerancję.
To Ty, Boże Dziecko z Betlejem, ocalasz nas, wybawiając od grzechu.
To Ciebie, który jesteś jedynym i prawdziwym Zbawicielem,
ludzkość po omacku poszukuje.
Boże pokoju, darze pokoju dla całej ludzkości,
przyjdź i zamieszkaj w sercu każdego człowieka i w każdej rodzinie.
Bądź naszym pokojem i naszą radością!

25 grudnia 1994

Transmisja na żywo

HASŁO ROKU

WIELKA TAJEMNICA
WIARY

Dzisiaj jest

piątek,
18 września 2020

(262. dzień roku)

Święta

Piątek, XXIV Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika

Liturgia Słowa

Prowincja Polska MSF

Jesteśmy na...