2 LUTEGO 2021

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
6099797

Statystyki

07.11.1984 – ksiądz Andrzej Rabij MSF przybył do Rzeszowa i zamieszkał przy parafii Chrystusa Króla, przyjęty przez ks. Infułata Józefa Sondeja.

styczeń 1985 – ks. Andrzej odwiedził z wizytą duszpasterską swoich przyszłych parafian.

06.04.1985 – ks. Andrzej przeprowadził się do domu Państwa Stanisławy i Stanisława Jandzisiów, którzy przekazali Zgromadzeniu posesję pod przyszły kościół parafialny. Zamieszkał w pomieszczeniu gospodarczym, a obok zainstalowano prowizoryczną kaplicę.

07.04.1985 – Biskup Błaszkiewicz z Przemyśla odprawił pierwszą Mszę św. na nowej posesji.

02.05.1985 – rozpoczęto montaż tymczasowej kaplicy o wymiarach 10 x 15 m.

czerwiec 1985 – ks. Rabijowi przesłano nakaz rozbiórki kaplicy, a pod koniec 1985 r. wytyczono proces sądowy, w którym skazano Księdza na grzywnę i na rok aresztu z zawieszeniem na dwa lata.

18.06.1986 – poświęcenia nowej kaplicy dokonał ks. Marian Gabryelczyk MSF, Prowincjał Misjonarzy Świętej Rodziny.

01.08.1985 – przybył pierwszy wikariusz ks. Krystian Kampa MSF.

28.08.1985 – J.E. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk erygował Parafię pw. Świętej Rodziny w Rzeszowie należącą do dekanatu Rzeszów II.

01.09.1985 – kanoniczne wprowadzenie pierwszego proboszcza ks. Andrzeja Rabija MSF.

13.06.1986 – pierwsza wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez ks. biskupa Stefana Moskwę.

czerwiec 1986 – w związku z koniecznością katechizacji dzieci z nowej Szkoły Podstawowej Nr 28, rozpoczęto budowę punktu katechetycznego. Końcem czerwca 1986 roku ks. Rabij wyjechał na wypoczynek zdrowotny, a zastąpił ks. Aleksander Heljos MSF. Bez pozwolenia rozpoczęto prace budowlane.

25.10.1986 – Arcybiskup Ignacy Tokarczuk poświęcił dom katechetyczny.

05.11.1986 – ks. Helios został skazany na karę grzywny i rok aresztu z zawieszeniem na dwa lata za nielegalne wybudowanie obiektu na terenie działki. Wrócił ks. Andrzej.

16.12.1986 – przez Kurię Biskupią w Przemyślu został zatwierdzony dokument lokalizacji kościoła i plebani. Rozpoczęły się przygotowania do budowy świątyni wg projektu inż. arch. Wojciecha Fałata. Konstrukcję projektu opracował mgr inż. Adam Tarnawski.

wiosna 1989 – rozpoczęły się wykopy pod fundamenty kościoła parafialnego. Świątynia była i jest budowana wysiłkiem parafian oraz dzięki pomocy Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Pierwszym kierownikiem budowy był inż. Władysław Bieda, a od roku 1990 inż. Stanisław Żyłka.

marzec 1992 – staraniem i z funduszy Prowincji Polskiej MSF rozpoczęto budowę Domu Zakonnego.

01.08.1992 – nowym proboszczem Parafii został ks. Ryszard Boćkowski MSF, który przyjechał do Rzeszowa po kilkuletniej pracy w Rzymie.

24.02.1993 – Przełożony Generalny Misjonarzy Świętej Rodziny ks. Egon Faerber MSF erygował w Rzeszowie Dom Zakonny MSF.

01.07.1993 – ks. Wiceprowincjał Joachim Rzeżniczek MSF dokonał wprowadzenia na urząd Rektora Domu Zakonnego ks. Ryszarda Boćkowskiego MSF.

02.01.1995 – przy rozbiórce rusztowań wewnątrz kościoła zginał tragicznie br. Marian Konopka MSF.

Boże Narodzenie 1996 – J.E. Biskup Edward Białogłowski poświęcił pamiątkową tablicę i wmurował kamień węgielny - fragment kamienia z Grobu św. Piotra Apostoła poświęcony przez Jego Świątobliwość Jana Pawła II w dniu 11.12.1990 roku w Rzymie.

maj 1998 – rozebrano tymczasową drewnianą kaplicę, która służyła wspólnocie parafialnej przez trzynaście lat.

lipiec 1998 – rozebrano betonową konstrukcję w prezbiterium kościoła.

01.07.1999 – nowym proboszczem i Rektorem Domu Zakonnego został ks. Marek Winiarski MSF.

listopad 1999 – w Parafii odbyły się pierwsze Misje Święte, jako przygotowanie do obchodów Roku Wielkiego Jubileuszu.

grudzień 1999 – kapłani przeprowadzili się do nowego Domu Zakonnego.

sierpień 2000 – montaż tabernakulum w kształcie krzewu gorejącego. Projekt przygotował artysta plastyk p. Andrzej Widelski z Lublina, wykonał metaloplastyk z Grodziska Górnego - p. Stopyra.

12.11.2000 – J.E. Biskup Kazimierz Górny - Ordynariusz rzeszowski poświęcił świątynię i konsekrował ołtarz.

lipiec 2001 – w prezbiterium kościoła został umieszczony Krzyż. Krzyż autorstwa p. Andrzeja Widelskiego z Lublina jest wysoki na 3,65 m, a rozpiętość ramion wynosi 2,60 m. Kolorystyka i forma nawiązują do znanego w ikonografii krzyża św. Franciszka.

11 listopada 2001 – ks. Prowincjał Włodzimierz Burzawa poświęcił krzyż w prezbiterium, który został zamontowany w czasie wakacji. W czasie liturgii została poświęcona także tablica ku czci zmarłego tragicznie Brata Mariana Konopki MSF, który zginął 2.01.1995 r. przy budowie kościoła. Tablicę ufundowały Róże Żywego Różańca.

19 kwietnia 2002 – w Domu Zakonnym MSF odbyło się poświęcenie kaplicy domowej.

czerwiec 2002 – wykonano prace tynkarskie przy głównej ścianie kościoła.

28.07.2002 – nawiedzenie Ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Pamiątką Nawiedzenia jest ołtarz M.B. Częstochowskiej w bocznej kaplicy. Ikonę wykonał p. Andrzej Widelski z Lublina.

wrzesień 2002 – przez cały miesiąc trwały prace wykończeniowe przy tzw. przybudówce. Prace murarskie wykonała firma Pana Józefa Dudka z Lubeni, a prace blacharskie – Pan Karol Kamiński z Bełżyc k/Lublina.

lipiec - sierpień 2003 – prace tynkarskie przy Domu Zakonnym.

grudzień 2003 – w prezbiterium kościoła po prawej stronie krzyża została umieszczona ikona Świętej Rodziny – Patronki Parafii i Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Ikonę tę, stosując się wiernie do świętych zasad pisania ikon, wykonało małżeństwo Magdalena i Arkadiusz Widelscy w pracowni p. Andrzeja Widelskiego w Lublinie. Poświęcenia Ikony dokonał bp Kazimierz Górny na Mszy św. w Uroczystość Najświętszej Rodziny - 28 grudnia 2003 r. Równocześnie z duża Ikoną (270 x 170 cm), która już na stałe znalazła swoje miejsce w świątyni parafialnej, Ksiądz Biskup poświęcił mniejszą Ikonę (60 x 30 cm) i tym samym Święta Rodzina w znaku ikony jeszcze w tym samym dniu rozpoczęła nawiedzenie rodzin naszej wspólnoty parafialnej.

wrzesień 2004 – prace wykończeniowe w nowym domu parafialnym: montaż urządzeń sanitarnych, malowanie pomieszczeń itp.

24.10.2004 – przełożony Prowincji Polskiej MSF ks. Włodzimierz Burzawa MSF poświęcił pomieszczenia nowego domu parafialnego.

listopad 2004 – rozpoczęła się rozbiórka budynku, który w 1985 roku został rozbudowany z drewnianego domu Państwa Jandzisiów i spełniał funkcję plebanii.

25 lutego 2005 – zostały zamontowane cztery pierwsze stacje Drogi Krzyżowej.

10 – 11 marca 2005 – Kanoniczna Wizytacja Duszpasterska, którą przeprowadził J.E. Biskup Edward Białogłowski.

wrzesień 2005 – prace remontowe dachu kościoła od strony ul. Solarza

25.09.2005 – w czasie uroczystej Mszy św. złożyliśmy Bogu dziękczynienie za 20. lat istnienia Parafii Świętej Rodziny. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. Infułat Józef Sondej. Przy ołtarzu było obecnych 11 kapłanów ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny i z Parafii dekanatu Rzeszów – Południe. Przybył pierwszy wikary naszej parafii: ks. Krystian Kampa MSF, pracujący obecnie w Niemczech, a także ks. Roman Ruciński MSF, ks. Bogdan Mikutra MSF i ks. Roman Siatka MSF. Z ramienia Rady Prowincji obecny był ks. Józef Kulak MSF. W czasie tej dziękczynnej liturgii zostały erygowane i poświęcone Stacje Drogi Krzyżowej, których głównym fundatorem był śp. Józef Tyburczy. Stacje zostały wykonane wg projektu P. Andrzeja Widelskiego w jego pracowni w Lublinie.

30.03. - 1.04.2006 – zamówiony w lutym instrument Johannus Opus 35 został zamontowany na chórze kościoła. Projekt i montaż prospektu piszczałkowego wykonała firma PK-MUZ z Rybnika Golejowa. Instrument muzyczny to: 3 manuały, 42 głosy, 3 barwy i 12 tonacji.

czerwiec 2006 – prace remontowe dachu kościoła od strony Szkoły Podstawowej.

1 września 2006 – od początku sierpnia trwały prace na placu kościelnym. W ciągu miesiąca zniwelowano grunt, nawieziona piasek i suchy beton oraz ułożono ponad 550 m kw. kostki brukowej. Całość prac nadzorował i prowadził Pan Tadeusz Barwiak z Niedrzwicy Wielkiej k/Lublina.

27 – 29 pażdziernika 2006 – Jubileusz 20–lecia Kręgów Domowego Kościoła w parafii Świętej Rodziny.

listopad 2006 – od 6 pażdziernika do 10 listopada 2006 r. trwały prace przy ogrodzeniu placu kościelnego od ulicy Solarza. Prace murarskie wykonała ekipa pod kierunkiem p. Józefa Dudka z Lubeni. Metalowe elementy przęseł i bram powstały w SKR Żołynia.

maj 2007 – ponad miesiąc trwały prace wokół kościoła. Został ułożony chodnik od strony szkoły oraz wjazd i parking przy domu zakonnym. Ułożono w sumie ponad 500 m kw. kostki pełnej i ponad 600 m kw. kostki dziurawki. Całość prac nadzorował i prowadził P. Tadeusz Barwiak z Niedrzwicy Wielkiej k/Lublina.

26 listopada 2007 – rzutnik cyfrowy zamontowała Firma PPUH RDUCH z Połomi koło Rybnika.

listopad 2007 – obraz Miłosierdzia Bożego namalowany przez artystę malarza Andrzeja A. Widelskiego został umieszczony na ścianie bocznej w specjalnie wykonanej oprawie wysokości ponad 5 metrów. Projektantem całość kompozycji jest Andrzej A. Widelski. Wszystkie prace murarskie, a także malowanie ściany i układanie płytek klinkierowych wykonali bracia: Zbigniew i Stanisław Socha. Obraz Jezusa Miłosiernego poświęcił Ks. Biskup Kazimierz Górny w Uroczystość Świętej Rodziny, 30 grudnia 2007 r.

18 maja 2008 – ks. Prob. Marek Winiarski poświęcił wizerunek Św. Siostry Faustyny Kowalskiej umieszczony po lewej stronie obrazu Jezusa Miłosiernego. Tym samym ukończona została kompozycja modlitewnej strefy Miłosierdzia Bożego.

4 czerwca 2008 – montaż balasek na stopniu komunijnym i klęcznika przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Elementy metaloplastyki wykończone drewnem wykonał Pan Mirosław Piecuch z Borku Nowego.

29 czerwca 2008 – 1 lipca 1999 roku Ks. Marek Winiarski MSF decyzją Przełożonych Zakonnych rozpoczął pracę duszpasterską w Rzeszowie jako Rektor Domu Zakonnego Misjonarzy Świętej Rodziny i Proboszcz Parafii. Dzisiaj, w Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, na Mszy św. o godz. 12.00 odbyło się oficjalne pożegnanie ze wspólnotą parafialną. W tym dniu na wszystkich Mszach św. Ksiądz Proboszcz głosił słowo Boże i dziękował za dziewięć lat wspólnej pracy.

01.07.2008 – nowym proboszczem i Rektorem Domu Zakonnego został ks. Andrzej Kinal MSF.

październik 2008 - remont wieżyczki oraz ściany bocznej kościoła od północy.

20 kwietnia 2009 - początek prac remontowych ściany bocznej kościoła od południa oraz wejścia od ulicy Solarza.

12 – 19 września 2010 – po raz drugi w historii parafii odbyły się Misje Święte.

19 września 2010 – Jubileusz 25-lecia erygowania Parafii Świętej Rodziny. Uroczystej sumie jubileuszowej przewodniczył ks. bp Edward Białogłowski.

grudzień 2011 – w prezbiterium kościoła po lewej stronie krzyża została umieszczona ikona Dessis. Ikona powstała w pracowni Magdaleny i Arkadiusza Widelskich z Lublina. Poświęcenia Ikony dokonał ks. dr Bogusław Jaworowski MSF na Mszy św. w Uroczystość Najświętszej Rodziny - 30 grudnia 2011 r. Ikona przedstawia Jezusa Pantokratora, obok którego w postawie modlitewnej stoją Bogurodzica i św. Jan Chrzciciel. Taka kompozycja, znana z ikonostasu greckiego i rosyjskiego, nosi nazwę Deesis – modlitwa, błaganie, prośba. Teologiczną treścią ikony jest idea modlitewnego orędownictwa przed tronem Chrystusa dwojga najdoskonalszych przedstawicieli rodzaju ludzkiego: Maryi, która odpowiedziała na słowa anielskiego pozdrowienia i Słowo stało się Ciałem w jej łonie oraz Jan, który ochrzcił Chrystusa i był Jego heroldem.

14 marca 2013 - zainstalowano antependium ołtarza i obudowę ambony. Elementy metaloplastyki zaprojektowano i wykonano w Pracowni Kowalstwa Artystycznego Stanisława Stopyry w Grodzisku Górnym.

19 sierpnia - 22 października - prace remontowe przy wymianie schodów do głównego wejścia kościoła. Schody wykonano z płyt granitowych, pod którymi umieszczono instalację grzewczą.

18 października 2014 - Uroczyste wprowadzenie relikwii Świętego Jana Pawła II. Relikwie (włosy Jana Pawła II) dla naszej wspólnoty parafialnej przywiózł z Rzymu ks. prałat Piotr Tarnawski, sekretarz Nuncjatury Apostolskiej na Ukrainie. Relikwiarz i relikwiarium, które zostało zamontowane w kaplicy Matki Boże Częstochowskiej, powstało w Pracowni Kowalstwa Artystycznego Stanisława Stopyry w Grodzisku Górnym k/Leżajska.

25 czerwca 2017 – 1 lipca 2008 roku Ks. Andrzej Kinal MSF decyzją Przełożonych Zakonnych został mianowany Rektorem Domu Zakonnego Misjonarzy Świętej Rodziny w Rzeszowie i Proboszczem Parafii. Dzisiaj w czasie Mszy św. o godz. 12.00 Ksiądz Prowincjał podziękowała ks. Andrzejowi za 13. lat posługi kapłańskiej w Parafii w tym dziewięć jako Proboszcza i Rekotora Domu Zakonnego.

01.07.2017 – nowym Proboszczem i Rektorem Domu Zakonnego został ks. Grzegorz Kałdowski MSF.