2 LUTEGO 2021

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
6099865

Statystyki

6 kwietnia 1985
Abp Ignacy Tokarczuk zezwolił na otwarcie kaplicy pod wezwaniem Świętej Rodziny

02.05.1985
rozpoczęto montaż tymczasowej kaplicy o wymiarach 10 x 15 m

28.08.1985
J.E. Abp Ignacy Tokarczuk podpisał dekret powstania Parafii pw. Świętej Rodziny w Rzeszowie należącej do dekanatu Rzeszów II

 

29.12.1996 r.
Uroczystość Świętej Rodziny
J.E. Ks. bp Edward Białogłowski podpisuje akt erygujący kościół parafialny pw. Świętej Rodziny

 

Wmurowanie kamienia węgielnego oraz aktu podpisanego przez Fundatorów kościoła

 

MISJE ŚWIĘTE
W dniach 13 - 21 listopada 1999 roku odbyły się pierwsze Misje Święte jako przygotowanie Parafii na Jubileusz Roku 2000. W czasie ich trwania odbyło się nawiedzenie kopii Obrazu Świętej Rodziny z Kalisza, w którym czczony jest św. Józef

 

21 - 22 lutego 2000 r.
Nawiedzenie Obrazu Miłosierdzia Bożego, który peregrynował po wszystkich parafiach Diecezji rzeszowskiej

 

12.11.2000 r. - konsekracja świątyni parafialnej

Konsekracji kościoła dokonał
J.E. Ks. Biskup Kazimierz Górny

Namaszczenie ołtarza

 

Okadzenie ołtarza

 

Namszczenie zacheuszek

 

28/29 lipca 2002 r.
Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

 

28.12.2003 r
Uroczystość Świętej Rodziny
Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Kazimierza Górnego, w czasie której Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia Ikony Świętej Rodziny

 

Ikona Świętej Rodziny (270 x 170 cm) została wykonana w pracowni P. Andrzeja Widelskiego przez małżeństwo Arkadiusza i Magdalenę Widelskich.
Od lewej stoją:
PP. Arkadiusz i Magdalena Widelscy
Ks. Bp Kazimierz Górny
Ks. Prob. Marek Winiarski MSF
P. Andrzej Widelski

Ks. Biskup poświęcił także mniejszą Ikonę (60 x 30 cm) i tym samym Święta Rodzina w znaku ikony jeszcze tego dnia rozpoczęła nawiedzenie rodzin naszej wspólnoty parafialnej

 

24.10.2004 r.
Prowincjał Misjonarzy Świętej Rodziny Ks. Włodzimierz Burzawa MSF poświęcił salki parafialne i pomieszczenia kancelarii w nowym domu parafialnym

 

25.09.2005 r.
Dwudziestolecie istnienia Parafii Świętej Rodziny

Erygowanie i poświęcenie Stacji Drogi Krzyżowej

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. Infułat Józef Sondej i On także wygłosił słowo Boże

 

Poświęcenie i okadzenie kolejnych Stacji Drogi Krzyżowej

 

Stacje Drogi Krzyżowej zostały wykonane wg projektu P. Andrzeja Widelskiego w jego pracowni w Lublinie. Głównym fundatorem był śp. Józef Tyburczy


Stacja I - Sąd

 

30.03. - 1.04.2006
Na chórze kościoła został zamontowany instrument Johannus Opus 35. Firma PK-MUZ z Rybnika Golejowa wykonała także prospekt piszczłkowy.

Instrument muzyczny to: 3 manuały, 42 głosy, 3 barwy i 12 tonacji.

8.08. - 1.09.2006
Plac kościelny utwardzono i ułożono kostkę (około 550 m kw.)

 

10.11.2006
W przeddzień rocznicy poświęcenia kościoła zakończono prace przy ogrodzeniu placu kościelnego od ulicy Solarza

 

maj 2007
Został ułożony chodnik od strony szkoły oraz wjazd i parking przy domu zakonnym

26 listopada 2007
Rzutnik cyfrowy zamontowała Firma PPUH RDUCH z Połomi koło Rybnika


 

Strefę modlitewną Miłosierdzia Bożego wykonano w listopadzie 2007 r. wg projektu Andrzeja A. Widelskiego.
Obraz Jezusa Miłosiernego poświęcił Ks. Biskup Kazimierz Górny w Uroczystość Świętej Rodziny, 30 grudnia 2007 r.

 

29 czerwca 2008
1 lipca 1999 roku Ks. Marek Winiarski MSF decyzją Przełożonych Zakonnych rozpoczął pracę duszpasterską w Rzeszowie jako Rektor Domu Zakonnego Misjonarzy Świętej Rodziny i Proboszcz Parafii. Dzisiaj, w Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, na Mszy św. o godz. 12.00 odbyło się oficjalne pożegnanie ze wspólnotą parafialną. W tym dniu na wszystkich Mszach św. Ksiądz Proboszcz głosił słowo Boże i dziękował za dziewięć lat wspólnej pracy.

 

6 lipca 2008 r.
Z dniem 01.07.2008 r. nowym proboszczem i rektorem Domu Zakonnego został ks. Andrzej Kinal MSF. Uroczystego wprowadzenia dokonał ks. dziekan Stanisław Tomkowicz w czasie Mszy św. o godz. 12.00 w niedzielę, 6 lipca.

 

12 – 19 września 2010
Po raz drugi w historii parafii odbyły się Misje Święte, które głosili: ks. Piotr Pietrzyk MSF i ks. Grzegorz Chrapla MSF

 

19 września 2010
Jubileusz 25-lecia erygowania Parafii Świętej Rodziny. Uroczystej sumie jubileuszowej przewodniczył ks. bp Edward Białogłowski

 

30 grudnia 2011 
Uroczystość Świętej Rodziny. 
W czasie uroczystej sumy ks. dr Bogusław Jaworowski poświęcił ikonę DEESIS.
Ikona powstała w pracowni Państwa Magdaleny i Arkadiusza Widelskich z Lublina.

14 marca 2013
Zainstalowano antependium ołtarza i obudowę ambony. Elementy metaloplastyki zaprojektowano i wykonano w Pracowni Kowalstwa Artystycznego Stanisława Stopyry w Grodzisku Górnym.

18 października 2014
Uroczyste wprowadzenie relikwii Św. Jana Pawła II odbyło się 18 października 2014 r. Relikwie (włosy Jana Pawła II) dla naszej wspólnoty parafialnej przywiózł z Rzymu ks. prałat Piotr Tarnawski, sekretarz Nuncjatury Apostolskiej na Ukrainie. Relikwiarz i relikwiarium, które zostało zamontowane w kaplicy Matki Boże Częstochowskiej, powstało w pracowni kowalstwa artystycznego Stanisława Stopyry w Grodzisku Górnym k/Leżajska.

Z dniem 1 lipca 2017 r. nowym proboszczem Parafii Świętej Rodziny i rektorem Domu Zakonnego z Rzeszowie został mianowany ks. Grzegorz Kałdowski MSF. Uroczystego wprowadzenia nowo mianowanego proboszcza dokonał ks. Józef Stanowski, dziekan dekanatu Rzeszów - Południe w czasie Sumy w niedzielę, 2 lipca  2017 r.