2 LUTEGO 2021

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
6099814

Statystyki

Co to takiego?

Przez służbę liturgiczną rozumie się grupę dzieci, młodzieży i dorosłych wiernych świeckich, włączonych do tego grona przez ustanowienie lub błogosławieństwo. Usługującym tym powierza się odpowiednie zadania w celebracjach i zgromadzeniach liturgicznych, kładąc szczególny akcent na posługę kapłanowi przy sprawowaniu Eucharystii. (Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej , nr 54 – 55)

Jak to u nas wygląda?

Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii od wielu już lat postrzegana jest jako prężna grupa, wiernie oddana Bogu i służbie świętej liturgii. Cechą charakterystyczną naszych ministrantów jest sumienność, gorliwość, należyta formacja i dbałość w wykonywanie swoich obowiązków. Słyną z profesjonalizmu, wiedzy i rzetelności w przygotowywaniu liturgicznych celebracji oraz rozmaitych aktywności podejmowanych na rzecz parafii.

Członkowie tej wspólnoty, nie ograniczają swojej posługi jedynie do służby przy ołtarzu na nabożeństwach i uroczystościach parafialnych. Szeroko angażują się w inicjatywy proponowane przez Kurię Diecezjalną oraz Duszpasterstwo i Zarząd Służby Liturgicznej Diecezji Rzeszowskiej. Swoją wiedzą i umiejętnościami służą również w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny, pomagając każdego roku m.in. w oprawie liturgicznej prymicji seminaryjnych. Czynnie posługują również w katedrze, na kursach formacyjnych i centralnych uroczystościach religijnych miasta Rzeszowa.

Istotnym elementem scalającym wspólnotę są aktywności pozaliturgiczne, do których nierzadko należą: sport, rekreacja, wspólne pasje i zainteresowania. Nasi ministranci odnosili sukcesy sportowe w turniejach parafialnych, międzyparafialnych i ogólnodiecezjalnych. Cenią sobie także wspólnie spędzony czas na różnych akcjach, wyjazdach, pielgrzymkach i obozach.

Jeśli czujesz Drogi Młodzieńcze,że Pan Bóg zaprasza Cię do tej wspólnoty to…

Przyjdź…

Zobacz…

Dołącz do nas…

Zapraszamy do służby ministranckiej wszystkich chłopców i mężczyzn, którzy chcieliby służyć Chrystusowi przy ołtarzu: poczynając od szkoły podstawowej, gimnazjum, szkołę średnią oraz studentów i pracujących.

ODPOWIEDZIALNY:

Ks. Filip Manikowski MSF

Spotkanie opłatkowe LSO - 7 stycznia 2018

W niedzielę, 7 stycznia, odbyło się spotkanie opłatkowe ministrantów i ich rodzin. (fot. Piotr C.)

Powrót

Opłatek LSO - 25 stycznia 2015

Jak każdego roku, tak i w tym, odbyło się spotkanie opłatkowe dla ministrantów i ich rodzin. Cała "ministrancka rodzina", zgromadzona przy wspólnym stole złożyła sobie wzajemne życzenia, pokolędowała i podsumowała miniony rok formacyjny. Wyróżniono także najlepszych ministrantów, którymi zostali: Kamil Wróbel i Maciej Posala. Ponadto ks. Łukasz Rodziejczak MSF omówił sprawy bieżące oraz przeniósł słuchaczy do minionego czasu wakacji prezentując zdjęcia i filmy z ministranckiego wypoczynku w Szczytnej Kłodzkiej w sierpniu 2014 roku. (fot. archiwum LSO)

Powrót

Przygotowania do Ligi LSO Diecezji Rzeszowskiej - październik 2014

8 listopada rusza w diecezji rzeszowskiej liga Liturgicznej Służby Ołtarza. Nasi ministranci tak jak na poważnie traktują swoje obowiązki przy ołtarzu, tak też należytą troską otaczają przygotowania do rozgrywek sportowych. Oto kilka zdjęć z treningu w sali ZS nr 6 w Rzeszowie, który jak ufamy "wyda owoce we właściwym czasie" podczas zmagań na boisku. Życzymy im samych sukcesów. A trenerowi Wojciechowi Zawiło radości ze swoich podopiecznych. (fot. ks. Łukasz)

Powrót