2 LUTEGO 2021

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
6099942

Statystyki

 FORMACJA

Ruch Rodzin Nazaretańskich stara się, by w rodzinach (podstawowych komórkach kościoła i społeczeństwa), a także w życiu wszystkich – kapłanów, sióstr zakonnych i ludzi stanu wolnego dokonało się to, czego chciał Chrystus: aby miały życie i miały je w obfitości (J 10,10). Źródłem jest sam Jezus Chrystus. Syn Boży, aby stać się człowiekiem, powierzył się i oddał całkowicie swojej Matce. Wzywa On również nas do oddania się Maryi, uczestniczącej w godnej najwyższego podziwu wymianie Wcielenia, kiedy to Bóg przyjął na siebie wszystko, co ludzkie, aby dzielić z nami życie Boże; do oddania się Tej, której posłannictwem jest doprowadzenie do końca Bożego zamysłu zgodnie z rolą Matki, jaką Jezus powierzył Jej u stóp Krzyża.Programem Ruchu Rodzin Nazaretańskich jest świętość. Jezus pragnie, byśmy wszyscy uświadomili sobie potrzebę wejścia na drogę świętości i zrozumieli znacznie kierownictwa duchowego, które pozwala uniknąć tak powszechnego dziś błądzenia. Z tego rodzi się szczególna dynamika ewangelizacji.

ODPOWIEDZIALNY:

Ks. Ireneusz Drawc MSF

Animator:

Grażyna

SPOTKANIA:

wtorek - godz. 19.00 w sali św. Joanny Molla (parter)

Diecezjalny dzień skupienia w wyznaczonych Parafiach: w drugą sobotę miesiąca od godz. 9.00

Spotkanie opłatkowe Ruchu Rodzin Nazaretańskich - 29.01.2017

W niedzielę, 29 stycznia w parafii Świętej Rodziny w Rzeszowie odbyło się spotkanie opłatkowe Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Rozpoczęło się ono Eucharystią pod przewodnictwem bpa Jana Wątroby, który skierował do wszystkich uczestników Eucharystii słowo Boże. Po Mszy św. cała wspólnota, razem z bp. Janem, spotkała się przy stole łamiąc się opłatkiem i kolędując w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia. (info i fot. Maria Lubera)

Powrót