Menu

Spotkanie z misjonarzem

Licznik

Liczba wyświetleń:
4254499

Statystyki

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Grzegorz Kałdowski MSF

Zelatorka:
Elżbieta Wdowik

Intencje modlitewne na sierpień 2018

Róża 1

1. O dobrą pogodę dla rolników i obfite zbiory.

2. O światło Ducha Świętego, zgodę w rodzinie i uzdrowienie dla Bogdana.

Róża 2

1. O dary Ducha Świętego dla posługujących w Caritasie.

2. O radość wieczną dla Heleny.

Róża 3

1. Za + brata Mariana, ++ kapłanów MSF oraz ++ członków Naszej wspólnoty.

2. O wypełnienie się woli Bożej dla Danuty.

Róża 4

1. W intencji Misji świętych, misjonarzy pracujących w kraju i poza granicami Ojczyzny.

2. O nawrócenie dla Karoliny i Tomasza.

Róża 5

1. Za pośrednictwem JP II o łaskę potomstwa dla małżeństw bezdzietnych i ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci

2. O nawrócenie dla męża Jerzego.

Róża 6

W intencji Ojca Św. Franciszka, papieża emeryta Benedykta XVI oraz o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Róża 7

1. O rychłą beatyfikację księdza Jana Berthiera.

2. O łaskę zdrowia dla Janusza.

Róża 8

1. W int. Radia Maryja, Radia Via i za wszystkie katolickie środki masowego przekazu

2. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodziny.

Róża 9

1. O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

2. Dziękczynna za ocalenie życia Tadeusza, z prośbą o powrót do zdrowia.

Róża 10

1. O pokój w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie.

2. O łaskę zdrowia dla Lidii i poczętego dziecka.

Róża 11

1. O rychłą beatyfikację Ojca Dolindo i Pauliny Jaricot.

2. O potomstwo dla Katarzyny i Mateusza.

Róża 12

1. W intencji naszej Ojczyzny i o światło Ducha Świętego dla prezydenta i rządzących.

2. O szczęśliwe wakacje i powrót do domu dla Wojtka i kolegów.

Róża 13

1. W intencji zatwardziałych grzeszników.

2. Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie.

Róża 14

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza, Marii, Anny, Magdaleny, Janusza, Adama, Andrzeja, Barbary, Władysława, Marii, Mariana, Ludwika, Cecylii, Zofii, Ali, Marty, Felicji, Józefa, Jerzego, Miłoszka, Józefa i Józefę.

Róża 15

1. W intencji matek w stanie błogosławionym.

2. O radość wieczną dla + Edwarda.

Róża 16

1. W intencji biskupów naszej diecezji i kapłanów pracujących w naszej parafii.

2. O szczęśliwy przebieg zabiegów dla Karolinki.

Róża 17

1. W int. dzieci i młodzieży o dary Ducha Świętego i bezpieczeństwo podczas wakacji

2. O łaskę zdrowia dla Haliny i Roberta.

Róża 18

1. O świętość w rodzinach.

2. W intencji rodziny o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

Róża 19

1. O wytrwałość w powołaniu dla kapłanów.

2. O nawrócenie i trzeźwość dla rodziny.

Róża 20

1. W intencji osób posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

2. O światło Ducha Świętego, nawrócenie i potrzebne łaski dla rodzin.

Róża 21

1. W intencji Ojca Bashobory, Ojca Maniparambila i w ich intencjach.

2. O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka.