Koncert kolęd

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5707944

Statystyki

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Grzegorz Kałdowski MSF

Zelatorka:
Elżbieta

Intencje modlitewne - styczeń ' 2021

Róża 1        

1. O radość wieczną dla + brata Mariana ++ kapłanów MSF i członków wspólnoty Żywego    Różańca

2. O łaskę uzdrowienia dla męża Jerzego

Róża 2        

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza, Marii, Anny, Magdaleny, Janusza, Adama, Andrzeja, Barbary, Władysława, Marii, Mariana, Katarzyny, Stanisława, Krystyny, Lucyny, Krystyny, Zofii, Witolda, Cecylii, Katarzyny, Karoliny, Anny i Krystyny, Agaty

Róża 3       

1. O łaskę zdrowia dla matki i jej poczętego dziecka

2. W intencji biskupów naszej diecezji i kapłanów, którzy porzucili kapłaństwo

Róża 4        

1. W intencji ciężko chorych z naszej wspólnoty parafialnej

2. O łaskę wiary dla rodziny   

Róża 5        

1. W intencji Caritas parafialnej

2. O łaskę uzdrowienia dla Janiny

Róża 6

1. W intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej

2. O uwolnienie z nałogu alkoholowego bliskiej osoby

Róża 7        

1. W intencji Oleny i chorych dzieci z Salvadoru

2. O rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych i rozeznanie drogi życiowej dla Małgorzaty

Róża 8        

1. O rychłą beatyfikację Jana Berthiera

2. W intencji Bogu wiadomej

Róża 9        

1. O łaskę zdrowia dla ks. Grzegorza i wszystkich kapłanów pracujących w parafii

2. W intencji matki w stanie błogosławionym

Róża 10      

1. O rychłą beatyfikacje Ojca Dolindo i Pauliny Jaricot

2. O łaskę zdrowia dla Mariusza

Róża 11      

1. O łaskę zdrowia dla księdza Krzysztofa i księdza Ludwika

2. O radość wieczną dla zmarłego Stanisława

Róża 12      

1. W intencji matek w stanie błogosławionym

2. W intencji Joli i jej poczętego dziecka

Róża 13      

1. W intencji młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania ich rodzin i opiekunów

2. O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci

Róża 14      

1. O pokój w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie

2. O przerwanie pandemii wirusa

Róża 15      

1. O nowych członków do naszej wspólnoty

2. Dziękczynna za łaskę odzyskania zdrowia dla Emilii

Róża 16      

1. W intencji naszej Ojczyzny i światło Ducha Świętego dla rządzących

2. O wytrwanie w leczeniu i trzeźwość dla syna

Róża 17      

1. O łaskę uzdrowienia dla Oli i jej poczętego dziecka

2. O łaskę zdrowia dla Zofii i jej rodziny

Róża 18      

1. W intencji osób posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

2. O łaskę zdrowia dla Ani i szczęśliwy powrót do domu

Róża 19      

1. O łaskę potomstwa dla małżeństw za wstawiennictwem Jana Pawła II

2. O światło Ducha Świętego dla rodziny i uzdrowienie dla córki

Róża 20      

1. W intencji papieża Franciszka oraz papieża emeryta Benedykta XVI

2. O łaskę uzdrowienia dla Agnieszki

Róża 21      

1. W intencji Zofii i jej rodziny o łaskę powrotu do zdrowia

2. O łaskę zdrowia dla Marii