Menu

Misje Święte

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
5746296

Statystyki

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Grzegorz Kałdowski MSF

Zelatorka:
Elżbieta

Intencje modlitewne - październik ' 2020

 Róża 1       

1. W intencji Caritas parafialnej

2. O łaskę uzdrowienia dla Małgorzaty

Róża 2      

1. W intencji matek w stanie błogosławionym

2. O łaskę zdrowia dla Mateusza

Róża 3 

1. O pokój w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie

2. O łaskę zdrowia dla Bogumiły.

Róża 4   

1. O nowych członków dla naszej wspólnoty

2. O łaskę zdrowia i światło Ducha Świętego dla Arka.          

Róża 5        

1. W intencji biskupów z naszej diecezji i kapłanów pracujących w naszej parafii

2. O wytrwałość w powołaniu dla Jakuba i o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii

Róża 6      

1. O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników

2. O światło Ducha Świętego dla Katarzyny

Róża 7      

1. W intencji Ojczyzny i światło Ducha Świętego dla rządzących

2. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla nowożeńców

Róża 8       

1. O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci

2. O łaskę potomstwa dla Anny i Marcina

Róża 9        

1. W intencji kapłanów którzy porzucili kapłaństwo

2. O łaskę zdrowia dla Janiny Jana

Róża 10     

1. W intencji papieża Franciszka oraz papieża emeryta Benedykta XVI

2. O rychłą beatyfikację sługi bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

Róża 11      

1. W intencji misji świętych, kapłanów i misjonarzy pracujących w kraju i poza jego granicami

2. W intencji ciężko chorych z naszej wspólnoty

Róża 12      

1. O beatyfikację Ojca Dolindo i Pauliny Jaricot

2. O wytrwanie w leczeniu dla Jakuba

Róża 13      

1.  O potrzebne łaski dla Oleny i chorych dzieci z Salvadoru                

2. O łaskę potomstwa dla małżeństw bezdzietnych za wstawiennictwem  św. JPII

Róża 14    

1. O radość wieczną dla +brata Mariana, ++kapłanów MSF i członków naszej wspólnoty

2. O łaskę zdrowia dla Grażyny, Władysława, Marii, Anny, Asi i Bartka

Róża 15     

1. O łaskę zdrowia dla księdza Krzysztofa

2. O radość wieczną dla + księdza Franciszka

Róża 16     

1. O rychłą beatyfikację księdza Jana Berthiera

2. W pewnej Bogu wiadomej intencji

Róża 17      

1. W intencji młodzieży przygotowującej się do bierzmowania ich rodzin i opiekunów

2. W intencji dzieci przygotowujących się do sakramentu I Komunii Świętej

Róża 18      

1. O nawrócenie córki

2. Dziękczynna za wyproszone łaski

Róża 19     

1. O zdrowie dla ks. Łukasza, ks. Grzegorza i s. Magdaleny

2. O światło Ducha Świętego dla rządzących państwami i przerwanie pandemii

Róża 20     

1. O głębokie przeżycia duchowe podczas Misji Parafialnych

2. O rozwiązanie trudnej sytuacji rodzinnej

Róża 21     

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy,

Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki,

Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi,

Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli,

Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura,

Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza, Marii, Anny,

Magdaleny, Janusza, Adama, Andrzeja, Barbary, Władysława, Marii, Mariana, Katarzyny,

Stanisława, Krystyny, Lucyny, Krystyny, Zofii, Witolda, Cecylii, Katarzyny, Karoliny, Anny i

Krystyny