2 LUTEGO 2021

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
6099785

Statystyki

W Parafii modli się 21 Róż Żywego Różańca. Każda z Róż przewodniczy codziennie modlitwie różańcowej o godz. 17:30. W niedzielę o godz. 11:30.

Członkowie wspólnoty Żywego Różańca spotykają się na Kręgu Biblijnym w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca o godz. 19:00 w sali św. Joanny Molla (parter).

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:15 członkowie Róż spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 12:00, która jest sprawowana w intencji członków poszczególnych Róż.

Zapraszamy do wspónej modlitwy!

ODPOWIEDZIALNY:
Ks. Grzegorz Kałdowski MSF

Zelatorka:
Elżbieta

Intencje modlitewne - luty ' 2021

Róża 1

1. O radość pokój w naszych sercach, naszej Ojczyźnie, rodzinach i całym świecie

2. O łaskę uzdrowienia na duszy i ciele dla Łukasza i Mariusza

Róża 2

1. W intencji matek w stanie błogosławionym

2. O dobrą spowiedź i wiarę dla rodziny Ryszarda

Róża 3

1. O łaskę zdrowia dla ks. Ludwika i ks. Krzysztofa

2. O wyjście z nałogu alkoholowego dla bliskiej osoby

Róża 4

1. O rychłą beatyfikację Ojca Dolindo Routolo i Pauliny Jaricot

2. O łaskę zdrowia dla Mieczysława

Róża 5

1. O łaskę zdrowia dla ks. Grzegorza i wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii

2. Dziękczynna za wszystkie wyproszone łaski

Róża 6

1. O łaskę zdrowia dla Oleny i chorych dzieci z Salvadoru

2. O radość wieczną dla Jana

Róża 7

1. O łaskę zdrowia dla Joli i jej poczętego dziecka

2. O rozwiązanie trudnych spraw w rodzinie

Róża 8

1. O rychłą beatyfikację Jana Berthiera

2. W intencji Bogu wiadomej

Róża 9

1. W int. biskupów z naszej diecezji i kapłanów, a szczególnie tych, którzy porzucili kapłaństwo

2. O łaskę zdrowia dla Wandy

Róża 10

W intencji ciężko chorych: Marka, Pawła, Krystyny, Weroniki, Marii, Anny, Mateusza, Czesławy, Anny, Magdaleny, Marcina, Doroty, Joli, Urszuli, Stanisława, Doroty, Czesławy, Józefa, Karolinki, Damianka, Hani, Damiana, Gabrysi, Marii, Tomasza, Henryka, Józefa, Eli, Pawła, Jadwigi, Krystyny, Marii, Heleny, Ryszarda, Stanisławy, Marcina, Wiesławy, Ignasia, Michałka, Joli, Weroniki, Heleny, Anny, Zofii, Michaliny, Heleny, Bogusi, Stanisława, Ireny, Karolinki, Artura, Urszuli, Iwony, Stanisławy, Józefa, Andrzeja, Józefa, Agnieszki, Mateusza, Marii, Anny, Magdaleny, Janusza, Adama, Andrzeja, Barbary, Władysława, Marii, Mariana, Katarzyny, Stanisława, Krystyny, Lucyny, Krystyny, Zofii, Witolda, Cecylii, Katarzyny, Karoliny, Anny i Krystyny, Agaty

Róża 11

1. W intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej

2. O łaskę uzdrowienia dla Agaty

Róża 12         

1. W intencji Caritas parafialnej

2. O dobre wyniki badań i łaskę zdrowia dla wnuczki.

Róża 13        

1. O radość wieczną dla + br. Mariana, ++ kapłanów MSF i członków Żywego Różańca

2. O nowych członków do naszej wspólnoty

Róża 14         

1. W intencji papieża Franciszka oraz papieża emeryta Benedykta XVI

2. O powrót do zdrowia dla Huberta

Róża 15         

1. W intencji ciężko chorych z naszej wspólnoty parafialnej

2. O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla córki

Róża 16

1. O łaskę potomstwa dla małżeństw za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

2. O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci

Róża 17

1. O nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników

2. O łaskę uzdrowienia dla Haliny

Róża 18        

1. O wytrwanie w leczeniu dla Jakuba

2. O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla wnuka Kacpra

Róża 19        

1. W intencji naszej Ojczyzny i światło Ducha Świętego dla rządzących

2. O potrzebne łaski dla wnuków

Róża 20         

1. O przerwanie pandemii

2. O szczęśliwy poród, zdrowie dla matki dziecka i całej licznej rodziny

Róża 21

1. O powrót do zdrowia dla Marii

2. W intencji osób posługujących modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie